Vabilo na Občni Zbor 2023

DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOBROVO

Datum: 2.2.2023

V A B I L O

Vse člane društva vabimo na OBČNI ZBOR in družabno srečanje ob 8. MARCU, ki bo

v nedeljo, 5. marca 2023 s pričetkom ob 16.00 uri
v Vinski kleti na Dobrovem.

Dnevni red:

 1. Otvoritev občnega zbora
 2. Izvolitev organov zbora:
  • predsednik delovnega predsedstva in dva člana
  • zapisnikarja
  • verifikacijska komisija
 3. Poročilo o delu društva v letu 2022
 4. Predstavitev zaključnega računa 2022 in poročilo NO
 5. Razprava na dana poročila
 6. Potrditev ZR 2022
 7. Beseda gostov
 8. Program dela za leto 2023
 9. Razno

 

Po občnem zboru sledi družabno srečanje.

Vašo udeležbo na zboru javite vašemu obveščevalcu do torka, 28. februarja 2023.

Prijavo potrebujemo zaradi organizacije in naročila pogostitve na zboru.

PRISRČNO VABLJENI!

Predsednica društva:
Vesna Filej

Dokument:

VABILO OBČNI ZBOR 2023

VABILO OBČNI ZBOR 2023