Skupaj tudi tukaj

Predstavitev društva

Društvo upokojencev Dobrovo je prostovoljno, samostojno, interesno, nestrankarsko in humanitarno združenje upokojenk in upokojencev. Pravna podlaga za delovanje društva so pravila društva, ki so bila sprejeta na občnem zboru V DU Dobrovo so vključeni upokojenci iz Dobrovega in ostalih vaseh Občine  Brda. V tem letu 2022 je v društvu včlanjenih 210 članov.

Kontakt

Telefon: +386(0)31/461-280
Trg 25 Maja 2, Dobrovo
5212 Dobrovo
Pon – Pet 09:00 do 12:00 
Sob – 10:00 do 12:00

Pri svojem delovanju si DU zlasti prizadeva uresničevati:

a) Cilje, ki so: zadovoljevati interese, želje in potrebe upokojencev, ohranjevati in izboljševati kakovost življenja na vseh področjih, spodbujati različne oblike društvenih aktivnosti in druženje aktivno delovati na razvoju družbe.

b) Naloge: z različnimi organizacijami upokojencev skrbeti za ohranjanje in izboljševanje gmotnega, socialnega in družbenega položaja upokojencev ter uresničevanja njihovih pravic in interesov, spremljati in ocenjevati socialni položaj upokojencev in skrbeti za uveljavljanje različnih oblik socialnega varstva, spodbujati in razvijati druženje, športno in kulturno življenje, učenje in izobraževanje, usmerjati in organizirati aktivnosti na športno-rekreativnem področju, organizirati in spodbujati upokojenski turizem.

Izbrane komisije za področja dejavnosti DU določijo konkretne aktivnosti v skladu s cilji in namenom delovanja društva.

V letu 2023 je v društvo včlanjenih 362 upokojenk in upokojencev.

 

Članstvo in organiziranost DU

V DU Dobrovo so vključeni člani in članice in okoliških zaselkov. Organizacijska vez društva s člani pa predstavljajo poverjeniki v skladu s cilji in namenom delovanja društva, ki so izbrani takole:

 • Dobrovo  – Stojičević Branka, Iskrač Majda, Marinič Milena
 • Zali breg – Sosolič Izidor
 • Gonjače  –  Djordjevič Darja
 • Drnovk – Sirk Marija
 • Snežeče – Prinčič Koncut Evgenija
 • Vedrijan – Vesna Filej
 • Vipolže – Nevenka Prinčič, Ervin Prinčič, Mikulin Olga
 • Kozana – Peršolja Bogdan
 • Medana – Kristančič Karmen
 • Višnjevik –  Marija Sirk
 • Krasno – Jolanda Drnovšček
 • Brdice pri Neblem, Šlovrenc – Majda Rankov
 • Kozarno – Kristančič Marjo
 • Fojana – Cukjati Irena
 • Barbana – Simčič Magda
 • Neblo – Bučinel Zoran, Grudina Majda
 • Senik, Kožbana – Cvetrežnik Alojz
 • Hlevnik Slavče – Gruden Ančka
 • Hruševlje –  Pulc Milena

V skladu s pravili društva občni zbor izvoli člane v naslednje organe Društva Upokojencev Dobrovo: upravni odbor, nadzorni odbor, častno razsodišče in predsednika društva.

Pravice in dolžnosti članov Društva Upokojencev Dobrovo so zapisane v Pravilih društva.

Na občnem zboru, ki je bil 2023, so bili v organe Društva Upokojencev Dobrovo izvoljeni:

UPRAVNI ODBOR:

 • Predsednik: Vesna Filej
 • Člani:  Nevenka Prinčič,  Radivoj Velišček, Joško Rusjan, Bogdan Peršolja, Estera Medvešček, Dobrila Srehar, Darja Djordjević, Branko Simčič, Alojz Cvetrežnik, Ivanka Zuza, Evgenija Prinčič Koncut
 • Nadzorni odbor: Anica Sirk – predsednik
 • Častno razsodišče: Branka Stojičević – predsednik

Članarina za leto 2023 je 10,00 EUR