Vabilo na Občni Zbor 8. Marec 2024

DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOBROVO

Datum: 31.1. 2024

 

V A B I L O

 

Vse člane društva vabimo na OBČNI ZBOR  in družabno srečanje ob 8. MARCU, ki

bo v nedeljo, 10. marca 2024 s pričetkom ob 16.00 uri

v Vinski kleti na Dobrovem.

Dnevni red:

 1. Otvoritev občnega zbora
 2. Izvolitev organov zbora:
 • predsednika delovnega predsedstva in dva člana
 • zapisnikarja
 • verifikacijske komisije
 1. Potrditev zapisnika občnega zbora 2023
 2. Poročilo o delu društva v letu 2023
 3. Predstavitev zaključnega računa 2023
 4. Poročilo NO ter Častnega razsodišča
 5. Razprava na dana poročila
 6. Potrditev ZR 2023 in poročila o delu za leto 2023
 7. Program dela za leto 2024 in potrditev programa
 • Beseda gostov
 1. Razno

 

Po občnem zboru sledi družabno srečanje.

Vašo udeležbo na zboru javite vašemu obveščevalcu do četrtka, 22. februarja 2024. Prijavo potrebujemo zaradi organizacije in naročila pogostitve na zboru.

 

Predsednica društva:

Lepo vabljeni

Vesna Filej

Dodaj odgovor